Skip to content
Home » Изграждане на фотоволтаични централи на покрив и земя

Изграждане на фотоволтаични централи на покрив и земя

Изграждане на фотоволтаични централи на покрив и земя

Изграждане до ключ и пускане в експлоатация:

 • Соларна централа 30KW мрежова.
 • Соларен панел PERC технология, GERMAN Brand Монокристален – 66 броя x 450W
 • Размери на модули: 2094 x 1038 x 35 mm
 • Тегло: 24,3кг/бр
 • Продуктова гаранция на модулите: 20г
 • Гаранция за производителност 25г : над 80% след 25г
 • Гаранция на инвертори: 5г, с възможност за удължаване от още 5г
 • Инвертор – Huawei SUN2000-33KTL-A 30KW – 1 брой
 • Алуминиева или горещо поцинкована конструкция (според терена)
 • Окабеляване на централата и монтаж на табла
 • Изготвяне на проекти по част Електрическа и Конструктивно становище
 • Пускане в експлоатация

  ЗАБЕЛЕЖКА: офертата не включва външна връзка, ограда и мълниезащита!

Цена за наземна алуминиева конструкция: 41,900лв без ДДС

За покриви: оферираме след оглед на място, поради многото различия в покривите

ВАЖНО: при желание на клиента, можем да предложим и други модули с производство от Китай, но с гаранция от 10-12г.

Изграждането на една фотоволтаична централа е свързано с дълъг процес, съпътстван от редица административни процедури, но всикчи тях ние можем да извършим вместо вас. Ето и конкретните стъпки:

1. Извършване на одит, който включва:
– проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът- наклон, изложение и др;
– определяне на нивото на слънчевата радиация;
– прогнозно годишно производство на енергия;
– предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.
2. Покупка на земя или учредяване на вещно право (право на строеж).
3. Смяна на статута на земята, ако тя е земеделска.
4. Получаване на виза за проектиране от съответната община.
5. Внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното електроразпределително предприятие (ЕРП) – ЕОН, ЕВН или ЧЕЗ.
6. Сключване на предварителен договор със съответното ЕРП.
7. Проектиране.
8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община.
9. Сключване на окончателен договор за присъединяване със съответното ЕРП.
10. Доставка и монтаж на фотоволтаичната система.
11. 72 часови проби на системата, извършени от съответното ЕРП.
12. Получаване на Акт 16.
13. Сключване на договор за изкупуване на енергията.

 

ВАЖНО: за централи над 30kW, цената е по договаряне!