Skip to content
Home » Смяна ел. инсталация на апартамент

Смяна ел. инсталация на апартамент

Смяна ел. инсталация на апартамент

Смяна електротабло на панелен апартамент

Смяната на старото електро таблото с витлови предпазители с ново с автоматични предпазители в панелен апартамент е напълно възможна .Важно е да се отбележи че новото табло е за открит монтаж. Услугата отнема около 4 часа и в повечето случаи протича безпроблемно. Сменяйки старото табло с ново вие ще имате по добра защита на електроинсталацията и електроуредите. При късо съединение няма да има нужда да подменяте предпазители защото те са автоматични и е нужно само да ги приведете в работна позиция.

Смяна панелни електрически контакти

Желателно е всички панелни контакти да бъдат ревизирани и прегледани от квалифициран ел. теник. Това се налага защото те са били в употреба дълги години . Другото което налага да бъдат проверени е защото те играят ролята и на разклонителни кутии за вашата инсталация.

Възможно е панелните контакти да бъдат премахнати и да бъдат сложени стандартни контакти тип шуко. За целта се вкопават конзолни и разклонителни кутии в панела и се монтират стандартни контакти. Тази операция е доста трудоемка но в повечето случаи си заслужава ако се прави основен ремонт на жилището.

Смяна електрически ключове

Електрическите ключве могат да бъдат подменени без проблеми с нови. При тях не е необходимо допълнителни дейности.

Преместване и направа на нови излази

Ако се налага да бъдат премествани и добавяни нови излази в панелен апартамент е желателно да се прави основен ремонт на жилището.Новите излази могат да се вземат от електрическото табло или от съществуващи такива ако това не води до претоварване на съответните електрически кръгове.