Skip to content
Home » Електроуслуги » Монтаж на ключове и контакти » Монтаж на модулни ключове и контакти

Монтаж на модулни ключове и контакти

Монтаж на модулни ключове и контакти

Монтаж на модулни ключове и контакти

  ОПИСАНИЕЦЕНА ЗА МОНТАЖ НА  КАБЕЛИ И КОНЗОЛНИ КУТИИ 
 до 10бр до 50брнад 50бр
Монтаж на модулен контакт/ключ 3.50лв 3,00лв2.50лв

ОПИСАНИЕ МОНТАЖНИ РАМКИ ЗА МОДУЛНИ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ  
 до 10 бр до 20бр над 50бр
 монтаж на декоративни рамки до 4 модула 1лв 0.8лв 0.5лв
 монтаж на декоративни рамки до 8 модула 2лв 1.5лв 1лв
 монтаж на декоративни рамки до 16 моула 2.5лв 2лв 1.5лв
 монтаж на монтажна основа до 4 модула 2лв 1.5лв 1лв
 монтаж на монтажна основа до 8 модула 2лв 1.5лв 1лв
 монтаж на монтажна основа до 16 модула 3лв 2лв 1.5лв

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ цена
 демонтаж стар модулен контакт 1лв
 демонтаж стара конзолна кутия за модул 0.5лв
 изкопаване дупка за конзолна кутия за модул в тухла или мазилка 2.00лв
 изкопаване дупка за конзолна кутия за модул в бетон 4.00лв
 монтаж конзолна кутия за модул 10лв
 направа на канал за кабел в тухла 3.5лв
 направа на канал за кабел в бетон 8лв